Amendamentele lui Csaba Sógor au fost acceptate în Comisia LIBE. Discuțiile sunt în desfășurare despre obiectivele celor mai importante două fonduri europene pentru perioada 2021-2027

2018-10-19

Discuțiile sunt în desfășurare despre obiectivele celor mai importante două fonduri europene: Fondului European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Prin amendamentele lui Csaba Sógor au luat în considerare și problemele specifice din Transilvania.

”Pe lângă Fondul Social European, cele două fonduri reprezintă politica coeziunii EU - mai ales ceea ce privește regiunile rămase în urmă. Aceste fonduri finanțează programele operaționale regionale disponibile care reprezintă cea mai mare parte a investițiilor în dezvoltarea economică și infrastructurală din România. Totodată este foarte important să luăm în considerare obiectivele UE atunci când România își dezvoltă propriile priorități” -explică Sógor.

În vederea diminuării regiunilor rămase în urmă - impun amendamentele lui Sógor - aceste două fonduri ar trebui să pună mai mult accent pe zonele rurale. Europarlamentarul ar dori să folosească fondurile pentru diferitele provocări specifice regiunilor rurale, precum îmbătrânirea și scăderea populației, problemele pieței de muncă, accesul limitat la educație și formare de calitate, lipsa facilităților de sănătate și a serviciilor sociale, izolarea, riscul sărăciei și al excluziunii sociale.

Propunerile acceptate cer, de asemenea, ca resursele să fie asigurate pentru dezvoltarea rețelelor rutiere între regiunile urbane și rurale, precum și pentru realizarea infrastructurii digitale rurale. Este foarte important să se asigure ca rețelele rutiere naționale să nu acopere doar zonele prioritare, ci să atingă proporțional toate regiunile Statului Membru.

Amendamentele europarlamentarului stabilesc că în cazul proiectelor de infrastructură finanțate din fondurile Europene, accesibilitatea persoanelor cu handicap trebuie asigurată - în vederea îmbunătățirii calității lor de viață.

Elementele documentului adoptat de Comisia LIBE vor fi incluse în raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) în luna noiembrie. Subiectul va fi prezentat în Parlamentul European la începutul anului viitor.